Współpraca z Google

W codziennej pracy realizujemy politykę firmy Google w zakresie współpracy z firmami zewnętrznymi.

Pełną treść dokumentu informacyjnego można znaleźć – tutaj


Zasady, którymi się kierujemy:

1. Minimum raz w miesiącu nasi Klienci otrzymują raport uwzględniający poniesione koszty w danym miesiącu, liczbę kliknięć oraz liczbę wyświetleń reklamy.

2. Środki z budżetu Klienta zawsze przeznaczamy na cele, które ustaliliśmy (rodzaj mediów, wysokość budżetów itd.). Dotyczy to również sposobu wykorzystania funkcji programu AdWords, który został uzgodniony z Klientem.

3. Nie stosujemy niejasnych, zwodniczych ani napastliwych praktyk handlowych. W związku z tym pracownicy Twojej firmy nigdy nie usłyszą:
· oferowania preferencyjnych zniżek w aukcjach AdWords lub hurtowego kupowania słów kluczowych;
· propozycji zwolnienia z aukcji AdWords;
· utrzymywania, że koszty AdWords są uzależnione od liczby wybranych słów kluczowych i wysokości ustalonych budżetów;
· sugerowania, że Google sprzedaje usługi AdWords po stałych cenach (a nie po cenach ustalanych w ramach aukcji lub
procedury CPA), ponieważ nie ma sztywnych cen sprzedaży.
4. Nie korzystamy z podwykonawców, ani osób trzecich przy realizacji kampanii AdWords.

5. Dbamy o jakość prowadzonych przez nas kampanii. W związku z tym współpracujemy z firmą Google w zakresie weryfikacji naszej pracy. Naszą pracę ocenia na bieżąco firma Google, gdyż współpracujemy bezpośrednio z dedykowanymi przez Google pracownikami z Zespołu Wsparcia Agencyjnego Google.

6. Ofertę w wersji elektronicznej wysyłamy po ówczesnym uzyskaniu zgody.

7. Jesteśmy samodzielną firmą, w związku z tym nie możemy:

· utrzymywać, że kontaktujemy się z w imieniu firmy Google;
· podawać się za firmę Google;
· twierdzić lub sugerować, że nasza współpraca z firmą Google ma specjalny charakter;
· twierdzić, że firma Google udziela nam zniżek lub oferuje specjalne ceny;
· utrzymywać, że firma Google przyznaje nam dostęp do specjalnych pozycji reklam.


8. Jak każda agencja SEM, nie udzielamy naszym Klientom fałszywych gwarancji dotyczących firmy Google. W związku z tym nie zaoferujemy Twojej firmie:
· sprzedaży usług AdWords jako zapewniających stałe pozycje lub priorytetowe wyniki wyszukiwania, ani też sprzedaży usług AdWords w formie „wyników wyszukiwania”, gdyż nie mają one takiego charakteru;
· zamieszczania reklam bezpłatnych produktów, np. miejsc Google jako produktów wymagających odpłatności; (mających cenę)
· gwarancji na pierwsze miejsca w Google lub wieczyste pojawianie się reklam w wyszukiwarce Google;
· sprzedaży funkcji programu Google AdWords, np. kierowania geograficznego, reklam w serwisie YouTube i rozszerzeń lokalizacji, w krajach, w których są one niedostępne.

9. W naszej codziennej pracy używamy marki Google, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi wykorzystania cech marki oraz stosujemy logo Programu certyfikacji Google AdWords, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi wykorzystania cech marki.

10. Zawsze prawidłowo korzystamy z kont AdWords oraz z materiałów marketingowych i handlowych AdWords. W związku z tym:
· każdy Klient otrzymuje oddzielne konto AdWords,
· nie czyścimy, ani nie niszczymy kont AdWords Klientów, którzy zamierzają zerwać współpracę,
· nie przekazujemy kont Klientom po zakończeniu współpracy,
· naszym Klientom oferujemy wyłącznie bezpłatne kupony promocyjne o nominale 250 lub 600.

Źródło: Zasady Google dla firm zewnętrznych

Sprawdź jak możemy pomóc Twojej firmie

Napisz do nas!
Otrzymasz rozwiązanie szyte na miarę Twoich potrzeb!
All Rights Reserved ICBM Poland.