BlogPorady naszych ekspertów

Server-Side Google Tag Manager - Czym jest i jak działa. Wdrożenie. Wady i zalety rozwiązania

|

Server-side tagging, znane również jako serwerowe oznaczanie tagami, to technika zarządzania tagami stron internetowych, w której skrypty i tagi śledzące są wykonywane na serwerze, zamiast w przeglądarce użytkownika. Rozwiązanie stosowane jest w celu poprawy jakości danych o użytkownikach, poprzez przejście z "3rd party data" na "1st party data", czego konsekwencją jest m.in. poprawa efektywności działania algorytmów w kampaniach Google Ads i Facebook Ads.

Co to jest Google Tag Manager Server-Side?

Server-side tagging, czyli serwerowe oznaczanie tagami, to metoda zarządzania tagami (skryptami i pikselami śledzącymi) na stronie internetowej, w której procesy te są przeprowadzane na serwerze, a nie w przeglądarce użytkownika. W tej metodzie, żądania śledzenia są przesyłane do serwera, gdzie są przetwarzane i następnie wysyłane do odpowiednich usług analitycznych lub marketingowych.

Tradycyjnie, tagi są umieszczane bezpośrednio na stronie internetowej i wykonują się w przeglądarce użytkownika. W przypadku serwerowego oznaczania tagami, działania te są przenoszone z przeglądarki na serwer. To oznacza, że interakcje użytkownika na stronie (takie jak kliknięcia, wyświetlenia strony, itp.) są rejestrowane i przetwarzane serwerowo, a nie w przeglądarce klienta.

Server-side tagging jest techniką stosowaną głównie do celów analitycznych i marketingowych, pozwalającą na bardziej efektywne i bezpieczne zbieranie i przetwarzanie danych związanych z zachowaniem użytkowników na stronie.

Jak działa tradycyjny kontener GTM?

W przypadku tradycyjnego GTM, cały proces zarządzania tagami odbywa się po stronie klienta, czyli w przeglądarce użytkownika. Po umieszczeniu kodu GTM na stronie internetowej, różne tagi – na przykład te używane do śledzenia w Google Analytics, reklam, czy konwersji – są ładowane i wykonują się w przeglądarce użytkownika. Użytkownik interfejsu GTM dodaje i konfiguruje te tagi bezpośrednio w panelu GTM, co pozwala na łatwe zarządzanie nimi bez konieczności modyfikacji kodu strony. Jednakże, taka metoda może wpływać na wydajność strony, szczególnie jeśli jest dużo tagów, ponieważ każdy z nich wymaga czasu na załadowanie i wykonanie w przeglądarce. Dodatkowo, tagi te są bardziej podatne na blokowanie przez standardowe narzędzia do blokowania reklam i śledzenia.

 

Zasada działania tradycyjnego kontenera GTM, źródło: developers.google.com

 

Jak działa Server-side tagging?

W Server-side tagging, żądania tagów są przekierowywane z przeglądarki do serwera, gdzie są przetwarzane. Następnie, przetworzone dane są wysyłane do odpowiednich usług analitycznych lub marketingowych. Ta metoda przenosi ciężar przetwarzania z przeglądarki użytkownika na serwer, co może znacząco poprawić wydajność ładowania strony, ograniczając jednocześnie widoczność tagów dla blokerów reklam. Serwerowe oznaczanie tagami wymaga bardziej zaawansowanej infrastruktury serwerowej i konfiguracji, ale oferuje większą kontrolę nad przetwarzaniem i prywatnością danych.

 

Zasada działania sGTM, źródło: developers.google.com

 

Korzyści wynikające z Server-side tagging

Oto główne korzyści tej metody:

Poprawa Wydajności Strony: Przeniesienie tagów na serwer znacząco zmniejsza obciążenie przeglądarki użytkownika, co prowadzi do szybszego ładowania się stron. Jest to szczególnie korzystne dla użytkowników mobilnych i tych z wolniejszym połączeniem internetowym.

Zwiększone Bezpieczeństwo Danych: Przetwarzanie danych po stronie serwera pozwala na lepszą ochronę informacji osobowych użytkowników, co jest ważne w kontekście przepisów takich jak GDPR. Dane mogą być anonimizowane i lepiej zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Ograniczenie Użycia Blokerów Reklam: Tagi uruchamiane po stronie serwera są mniej podatne na blokowanie przez standardowe narzędzia do blokowania reklam i śledzenia, co pozwala na bardziej wiarygodne i dokładne zbieranie danych.

Centralizacja Zarządzania Tagami: Serwerowe oznaczanie tagami umożliwia centralne zarządzanie i kontrolowanie tagów, co ułatwia ich aktualizowanie i utrzymanie, a także zapewnia większą spójność danych.

Zgodność z Przepisami o Prywatności Danych: Ułatwia zapewnienie zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych, takimi jak RODO (GDPR), ponieważ dane są przetwarzane i kontrolowane w bardziej zamkniętym środowisku.

Lepsza Kontrola nad Danymi: Firma ma większą kontrolę nad tym, jakie dane są zbierane i jak są one używane, co jest korzystne zarówno z perspektywy biznesowej, jak i etycznej.

Redukcja Zależności od JavaScript w Przeglądarce: Ponieważ procesowanie tagów odbywa się po stronie serwera, zmniejsza się zależność od JavaScript w przeglądarce, co może poprawić kompatybilność z różnymi urządzeniami i przeglądarkami.

Efektywniejsza Personalizacja i Segmentacja: Dzięki dokładniejszym danym możliwe jest lepsze targetowanie i personalizacja kampanii marketingowych, co przekłada się na wyższą efektywność działań reklamowych.

Korzystając z serwerowego oznaczania tagami, firmy mogą zatem nie tylko poprawić wydajność i bezpieczeństwo swoich stron internetowych, ale także zwiększyć efektywność swoich działań marketingowych i analitycznych.

 

Wady Server-side tagging

Chociaż Server-side tagging (serwerowe oznaczanie tagami) oferuje wiele zalet, istnieją również pewne wady i wyzwania związane z tą techniką. Oto kilka z nich:

Złożoność Techniczna: Implementacja serwerowego oznaczania tagami jest zazwyczaj bardziej skomplikowana niż tradycyjne, klientowe oznaczanie tagami. Wymaga to zaawansowanej wiedzy technicznej i doświadczenia w konfiguracji i zarządzaniu serwerami.

Koszty Infrastruktury: Serwerowe oznaczanie tagami może wiązać się z dodatkowymi kosztami związanymi z infrastrukturą serwerową, szczególnie jeśli wymagane są dodatkowe zasoby serwerowe do przetwarzania i zarządzania danymi.

Ograniczenia Zgodności z Narzędziami Analitycznymi: Nie wszystkie narzędzia analityczne i marketingowe mogą być w pełni kompatybilne z danymi generowanymi po stronie serwera, co może ograniczać możliwości integracji i analizy.

Opóźnienia w Przetwarzaniu Danych: W zależności od konfiguracji serwera i obciążenia, dane przetwarzane po stronie serwera mogą doświadczać pewnych opóźnień, co może wpłynąć na czas reakcji w czasie rzeczywistym.

Wymagania dotyczące Zarządzania i Monitorowania: Serwerowe oznaczanie tagami wymaga bardziej skomplikowanego zarządzania i monitorowania. To oznacza, że potrzebne są dodatkowe zasoby do regularnego sprawdzania i utrzymywania systemu.

Potencjalne Zagrożenia Bezpieczeństwa: Chociaż serwerowe oznaczanie tagami zwiększa bezpieczeństwo danych, każda centralizacja przetwarzania danych niesie ze sobą ryzyko - jeśli serwer zostanie skompromitowany, może to mieć poważne konsekwencje dla prywatności danych.

Kompleksowość Integracji z Istniejącymi Systemami: Integracja serwerowego oznaczania tagami z istniejącymi systemami i procesami biznesowymi może być skomplikowana i wymagać dodatkowych prac rozwojowych.

Zależność od Połączenia Internetowego Serwera: Jako że procesowanie odbywa się po stronie serwera, jego dostępność i wydajność są bezpośrednio zależne od stabilności i prędkości połączenia internetowego serwera.

Podsumowując, mimo że serwerowe oznaczanie tagami oferuje wiele korzyści, w tym lepszą wydajność i bezpieczeństwo, firmy muszą być świadome i przygotowane na wyzwania techniczne, koszty infrastruktury oraz potencjalne ograniczenia tej technologii.

Etapy uruchomienia Server-side tagging

Uruchomienie Server-side tagging, czyli serwerowego oznaczania tagami, obejmuje kilka etapów, które zapewniają skuteczne i efektywne wdrożenie tej technologii. Oto główne etapy procesu:

Planowanie i Analiza Potrzeb:

Określenie celów: Zrozumienie, co chcesz osiągnąć dzięki serwerowemu oznaczaniu tagami, np. poprawa wydajności, bezpieczeństwa danych, czy zgodności z przepisami o ochronie prywatności.

Analiza istniejących tagów: Przejrzyj i zrozum istniejące tagi na swojej stronie, aby zdecydować, które z nich będą przeniesione na serwer.

Wybór i Konfiguracja Infrastruktury Serwera:

Wybór rozwiązania serwerowego: Może to być dedykowany serwer, rozwiązanie chmurowe lub hybrydowe.

Konfiguracja serwera: Ustawienia dotyczące bezpieczeństwa, wydajności i skalowalności serwera.

Implementacja i Przeniesienie Tagów:

Przeniesienie tagów: Przeniesienie istniejących tagów z przeglądarki na serwer, co może wymagać przepisania logiki tagów.

Testowanie: Upewnij się, że wszystkie tagi działają poprawnie po ich przeniesieniu na serwer.

Integracja z Narzędziami Analitycznymi i Marketingowymi:

Integracja z zewnętrznymi usługami: Zapewnienie, że dane z tagów serwerowych są poprawnie przesyłane do narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, i platform marketingowych.

Ustawienie Zasad Przetwarzania Danych:

Definiowanie, jak dane będą przetwarzane, przechowywane i zabezpieczane na serwerze.

Zapewnienie zgodności z przepisami o ochronie danych, takimi jak GDPR.

Monitoring i Optymalizacja:

Monitorowanie wydajności i skuteczności tagów serwerowych.

Regularne aktualizacje i optymalizacje, aby dostosować się do zmieniających się wymagań i warunków.

Dokumentacja i Szkolenie:

Tworzenie dokumentacji dotyczącej wdrożenia i operacji serwerowego oznaczania tagami.

Szkolenie zespołu, aby zapewnić, że rozumieją oni, jak korzystać i zarządzać nowym systemem.

Wsparcie i Utrzymanie:

Zapewnienie wsparcia technicznego dla rozwiązania.

Regularne przeglądy bezpieczeństwa i aktualizacje serwera.

Każdy z tych etapów wymaga starannego planowania i wykonania, aby upewnić się, że Server-side tagging jest wdrożony efektywnie i spełnia oczekiwania firmy pod względem funkcjonalności i wydajności.

« Powrót
Zamów Audyt! Poprowadzimy Twoją kampanię w oparciu o analitykę internetową. Twoja kampania będzie cyklicznie optymalizowana. Natomiast Ciebie przeszkolimy ze sposobów wykorzystania danych GA do rozwoju Twojego biznesu
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanego powyżej adresu e-mail oraz numeru telefonu przez ICBM Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku e celu kontaktu bezpośredniego.