O nas

ICBM Polska powstało w 2011 roku. Początkowo firma funkcjonowała w ramach Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości. Od listopada 2013 roku działamy na rynku jako niezależny podmiot gospodarczy.

Od stycznia 2014 roku, nieprzerwanie jesteśmy certyfikowanymi specjalistami w zakresie reklamy internetowej. W marcu 2015 roku firma ICBM Polska została zaproszona do programu Partners Rising Stars, w którym otrzymała wyróżnienie. W 2017 roku ICBM Polska uzyskała status Google Partner Premium. W 2018 roku markę ICBM Polska, przejęła nowo utworzona spółka - ICBM Polska Sp. z o.o..

W naszej codziennej pracy przestrzegamy określonych zasad, jakimi są: wysoka jakość usług, dbałość o dobre relacje z kontrahentami oraz profesjonalna obsługa zleceń. Wszystkie realizowane zadania wykonujemy z pasją i pełnym zaangażowaniem, wciąż poszukując innowacyjnych rozwiązań. Dzięki temu prowadzone przez nas projekty są efektywne i satysfakcjonujące dla każdej ze stron. Jednocześnie nie zapominamy o kwestiach społecznych i środowiskowych, gdyż jedyny właściwy model współczesnego biznesu to biznes społecznie odpowiedzialny.

Dyplom

ICBM Polska Sp. z o.o. jest wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000722260, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł.